Tibet – The Kangshung Valley

Length: 60 min.
Type: PAL / NTSC

Covers: Lhasa, Jokhang Temple, Mi La, Tibetan Highway, Dingri Plain, Kharta, Trekking (10-days), etc.

China – Yunnan (Part 1)

Sorry, there is no preview available of this dvd!

Length: 41 min.
Type: PAL / NTSC

Covers: Lijiang, Gang Ho Ba, Bai Shui (White Water), 10.000 Camellia Temple, Zhongdian (now Shangri La), Napa Hai, Tianchi Lake, Beta Hai, Hung Shan, Zhongdian plateau, Tibetan Horse Race Festival, etc.

China – Sichuan-Qinghai

Length: 48 min.
Type: PAL / NTSC

Covers: Wolong, Balang Shan, Songpan, Huanglong, Jiuzhaigou, Hongyuan, Aba, Shen Shan (Stone Mountain), Zhegu Shan, Min Mountains, etc.